ទាំងអស់
ស្លូត
កាស៊ីណូ
កីឡា
ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុង ទិវាអ្នកម្តាយ

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
សមាជិកដែលដាក់ប្រាក់សរុបចំនួន $300 នៃ TRX (USDT) ក្នុងរយៈពេលមួយខែ មានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ជ្រើសរើសដោយចៃដន្យរហូតដល់ $888។

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

1. ការផ្តល់ជូននេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី : 01.06.2023 ដល់ 30.06.2023 មានសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលមានគណនី cryptocurrency
2. សមាជិកដែលមានសិទ្ធិ នឹងអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ជ្រើសរើសដោយចៃដន្យចាប់ពី $100 ទៅ $888។
3. ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នូវប្រម៉ូសិននេះ។
4. ប្រាក់រង្វាន់នេះ តម្រូវឱ្យមានការបង្វិល x5 និងអាចដកប្រាក់ខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ x8 ដង។
5. ប្រាក់រង្វាន់នៃប្រម៉ូសិននេះ មិនអាចអនុវត្តឲ្យលេង Hunt Fish, P2P, Correct Score, 1X2, Mix Parlay, Virtual Sport និងទិញហ្គេមបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេ។
6. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P មួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនក្រុមហ៊ុនចាប់
បានអាសយដ្ឋាន I.P ច្រើនជាងមួយ គណនីទាំងនោះនឹងត្រូវបានររឹបអូសប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។
7. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ចុះឈ្មោះត្រឹមតែ 50$ នឹងទទួលបាន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

កការផ្តល់ជូនពិសេស៖
សមាជិកទាំងអស់ចំណាយត្រឹមតែ 50$ និងទទួលបានទឹកប្រាក់ 5$​ ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេលមួយខែ។

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្តន៍៖

1. ការផ្តល់ជូននេះមានសិទ្ធិសម្រាប់សមាជិក ទាំងអស់របស់ PLAY681KH។
2. សមាជិកទាំងអស់គ្រាន់ចំណាយត្រឹមតែ 50$ ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះប៉ុន្នោះ។
3. ក្នុងរយៈពេលមួយខែ (30 ថ្ងៃ) សមាជិកអាចចូលឆែកមើជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទទួលការផ្តល់ជូន 5$ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
4. មិនតម្រូវឲ្យមានការវិលជុំចំពោះការផ្តល់ជូននេះទេ គ្រាន់តែឈ្នះទាបបំផុត/ខ្ពស់បំផុត 15$ ដើម្បីដកទឹកប្រាក់បាន។
5. សមាជិកត្រូវត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានការឆែកក្នុងថ្ងៃណាមួយ អ្នកនឹងមិនអាចទាមទារប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ថ្ងៃនោះបានទេ។
6. ការផ្តល់ជូននេះ មិនអាចទាមទារជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់នៃការដាក់ប្រាក់ណាមួយឡើយ។
7. ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយនឹងការភ្នាល់ ហ្គេមកីឡាចម្រុះ ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 កីឡានិម្មិត P2P នឹងហ្គេមបាញ់ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។
8. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P មួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនក្រុមហ៊ុន play681kh ចាប់បានអាសយដ្ឋាន I.P ច្រើនជាងមួយ គណនីទាំងនោះនឹងត្រូវបានររឹបអូសប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។
9. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

AFFILIATE PROGRAM Unlimited Commissions

AFFILIATE PROGRAM Unlimited Commissions

AFFILIATE PROGRAM Unlimited Commissions

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
AFFILIATE PROGRAM Unlimited Commissions

AFFILIATE PROGRAM Unlimited Commissions

Tier 1 - Get 20% from their Total win/loss every month
Tier 2 - $30,000 Get 25% from their Total win/loss
Tier 3 - $50,000 Get 25% from their Total win/loss

Example
Total Deposit(All Player) - Total Withdrawal(All player) - Total Bonus taken(All player)

ID
TOTAL WIN/LOSS
Player 1
USD 10,000
Player 2
USD 5,000
Player 3
-USD 5,000
TOTAL Win/Loss
USD 10,000


Computation
Total Win/Loss USD 10,000 x 20% = USD 2,000
Total Commision : USD 2,000

Terms & Conditions Apply
1. This is availability only for PLAY681KH members
2. Get 20% or more commissions and will be based on the total loss of downline PLAY681KH members
3. Minimum 3 Active down line players in a month.
4. Non Transferable
5. Limited only to one account per person, family address, email, telephone number, bank account and IP address as well.
6. This delivery cannot be applied For the purchase of any free game awards with a variety of games, a proper 1x2 score, the P2P virtual sport will not be allowed
7. PLAY681KH has the right to modify, chagne or terminae the promotion without prior notice.

ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការ

ពេលវេលាប្រតិបត្តិការ
ឥណទាន
5 ដង
5$
10 ដង
13$
20 ដង
38$លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់សមាជិក PLAY681KH
2. អ្នកលេងម្នាក់ៗចុចលើប្រតិបត្តិការអប្បបរមា x5 ដង និងខ្ពស់ជាងនេះនឹងទទួលបានក្រេឌីតបន្ថែម សូមធ្វើតាមតារាងខាងលើ
3. តំរូវអោយដាក់ប្រាក់អប្បបរមា 10 ដុល្លារ នៅក្នុងមួយបង្កាន់ដៃ
4. ប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការនឹងចាប់ផ្តើមជារៀងរាល់ថ្ងៃ 00:00(GMT+8) ដល់ 23:59(GMT+8) មូលដ្ឋានគណនា
5. អ្នកលេងម្នាក់ៗអាចទាមទារតែម្តង (1) ក្នុងមួយថ្ងៃ។
6. នៅពេលដែលអ្នកលេងទទួលបានប្រតិបត្តិការអតិបរមា 20 ដង ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់នឹងកំណត់ឡើងវិញសម្រាប់ការគណនាប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ
7. ក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់តម្រូវឱ្យមានការបង្វិលជុំ x3 ដង និងដកអតិបរមា x5 ដង
8. ឥណទានប្រាក់រង្វាន់អាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែហ្កេមកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ហ្កេមភ្នាល់កីឡា និងហ្គេមស្លតតែប៉ុណ្ណោះ
9. ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយនឹងការភ្នាល់ ហ្គេមកីឡាចម្រុះ ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 កីឡានិម្មិត P2P នឹងហ្គេមបាញ់ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។
10. ប្រសិនបើអ្នកលេងណាមួយមិនទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ប្រតិបត្តិការនេះទេ សូមទាក់ទងផ្នែកបម្រើអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈ Live Chat & Telegram។
11. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
12. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

Soccer League ការឈ្នះសាច់ប្រាក់ពីការភ្នាល់ចម្រុះ

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
ការភ្នាល់ចម្រុះ តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ហាងឆេង​សរុប​អប្បបរមា 25 ហាងឆេង​ ឡើង​ទៅ​ដើម្បី​ឈ្នះ​ប្រាក់​បន្ថែម 50%។

ឧទាហរណ៍៖
ការភ្នាល់ចម្រុះសរុប 30 ហាងឆេង និង ចំនួនភ្នាល់សរុប 30$
ភ្នាល់ $30 x 25 សេស = $750(ឈ្នះ)
$750 + 50% = ទទួលបានសរុប​ $1,125

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រម៉ូសិន​នេះ គឺផ្តល់ជូនសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់របស់ PLAY681KH ។。
2. សមាជិកដែលភ្នាល់ Mix Parlay ក្នុងលីកបាល់ទាត់ជាមួយនឹងការភ្នាល់អប្បបរមា $30 និងហាងឆេងសរុប 25 នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតទាំងអស់ ព្រមទាំងមានសិទ្ធិទទួលបានសាច់ប្រាក់បន្ថែម 50% ។​​

​សម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ដែលផ្តល់ជូន
លីគកំពូលអង់គ្លេស
អេស្ប៉ាញ La Liga
អ៊ីតាលី Serie A
បារាំង Ligue 1
ជើងឯកអង់គ្លេស
អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
UEFA ជើងឯកលីក
UEFA Europe League

3. ការភ្នាល់ចម្រុះ ត្រូវបានរួមបញ្ចូល HDP & O/U (ពេញម៉ោង)។ ហាងឆេងនៃគ្រាប់មិនត្រូវតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 ឡើយ។
4. ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 ព្រមទាំងការភ្នាល់ពិសេស នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះទេ។
5. ការឈ្នះពាក់កណ្តាល​ ចាញ់ពាក់កណ្តាល ចាញ់ទាំងអស់ ឬលទ្ធផលស្មើ នោះការភ្នាល់របស់ភាគីទាំងសងខាងនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ហ្គេមដែលបានលុបចោល ឬការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសនៃចំនួសសេសតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 (ហាងឆេងទសភាគ) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាការបាត់បង់ការភ្នាល់នេះទេ។​
6.ការឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់នឹងទទួលបានប្រាក់ 50% នៃប្រាក់ដែលអាចទាមទាអតិបរមារហូតដល់ 1,000 ដុល្លារ។ គ្មានតម្រូវការវិលជុំទេ។
7. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ មិនអាចទាមទារជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ផ្សេងទៀតបានទេ។
8. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បាន អាសយដ្ឋាន I.P ច្រើនជាង 1 នោះការប្រើប្រាស់គណនេយ្យទាំងអស់នឹងត្រូវបានររឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
9.PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
ចំនួននៃការដាក់ទឹកប្រាក់ -
$10 ថែមជួន $2
$30 ថែមជួន $5
$50 ថែមជួន $8

តម្រូវការវិលជុំ៖
ហ្គេមស្លុត វិលជុំ x6 ដង
សៀវភៅកីឡា វិលជុំ x6 ដង
កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ វិលជុំ x10 ដង
ជល់មាន់ វិលជុំ x10 ដង

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

1. ប្រម៉ូសិននេះ ផ្តល់ជូនម្រាប់សមាជិកទាំងអស់របស់ PLAY681KH។
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងការទិញហ្គេមស្លតហ្គេមណាមួយដោយទទួលបានកងបង្វិលឥតគិតថ្លៃនោះទេ។
3. រាល់ការភ្នាល់ដែលបានលទ្ធិផងផ្ទុយគ្នា ឬស្មើគ្នា នឹងមិនត្រូវបានគណនា ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការរង្វិលជុំណាមួយឡើយ។
4. ការភ្នាល់កីឡាចម្រុះ, ដោយពិន្ទុត្រឹមត្រូវ, 1x2, ការភ្នាល់ពិសេស និងការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសនៃហាងឆេងតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 (ហាងឆេងទសភាគ) នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រម៉ូសិននេះទេ។
5. សមាជិកម្នាក់ៗអាចទាមទារប្រាក់មកវិញបានតែបី (3) ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
6. ប្រម៉ូសិននេះចំនួនទឹកប្រាក់ដកអតិបរមា x10 ដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
7. Play681KH ចំនួនភ្នាល់អតិបរមាគឺ $2000 ក្នុងមួយភ្នាល់ម្តង
8. សម្រាប់ប្រម៉ូសិនប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ មិនអាចអនុវត្តទៅលើហ្គេមបាញ់ត្រី និងហ្គេម P2P នោះទេ។
9. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បាន អាសយដ្ឋាន I.P ច្រើនជាង 1 នោះការប្រើប្រាស់គណទាំងអស់នឹងត្រូវបានររឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
10. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់ ល្បែងជល់មាន់ 100%

ការផ្តល់ជូនពិសេស :
ការដាក់ប្រាក់ $10 និងលើសពីនេះ ឥតគិតថ្លៃ 100% (តម្រូវការវិលជុំ x15)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ :
$10 + $10 = $20
វិលជុំ : $20 x 15 = $300

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិកថ្មី PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសអនុវត្តចំពោះសមាជិកថ្មីទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង
3. កន្លែងភ្នាល់ណាមួយនៅសងខាង ឬស្មើ នឹងមិនត្រូវបានគេយកទៅគណនា ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ
4. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺទាមទារអតិបរមារហូតដល់ 100 ដុល្លារ
5. ប្រាក់រង្វាន់ពិសេសនេះគឺការដកប្រាក់អតិបរមារហូតដល់ 500$ ។
6. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែល្បែងជល់មាន់ តែប៉ុណ្ណោះ
7. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់
8. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ 50%

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 10 ដុល្លារឡើងទៅ ឥតគិតថ្លៃ 50% (តម្រូវការវិលជុំ x20)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
$100 + $50 = $150
វិលជុំ៖ 150 x 20= 3,000$

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិកថ្មី PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ ។
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសអនុវត្តចំពោះសមាជិកថ្មីទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង។
3. កន្លែងភ្នាល់ណាមួយនៅសងខាង ឬស្មើ នឹងមិនត្រូវបានគេយកទៅគណនា ឬរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំណាមួយឡើយ។
4. ហ្គេម ប៉ុកហ្កើ & P2P ត្រូវបានដកចេញពីតម្រូវការវិលជុំ។
5. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺទាមទារអតិបរមារហូតដល់ 250 ដុល្លារ។
6. ប្រាក់រង្វាន់ពិសេសនេះគឺការដកប្រាក់អតិបរមារហូតដល់ $2,000។
7.Play681KH ចំនួនភ្នាល់អតិបរមាគឺ $2000 ក្នុងមួយភ្នាល់ម្តង
8.ការផ្តល់ជួនពិសេសនេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ។
9. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
10. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ហ្គេមស្លុតទាំងអស់។

ការផ្តល់ជួនប្រម៉ូសិន
ដាក់ប្រាក់10$ ឡើងទៅហ្វ្រី100%(វិលជុំ x 12)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
$50 + $50 = $100
វិលជុំ: $100 x 12 = $1,200

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិកថ្មី PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ ។
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសអនុវត្តចំពោះសមាជិកថ្មីទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង។
3. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយ
4. ហ្គេម ប៉ុកហ្កើ & P2P ត្រូវបានដកចេញពីតម្រូវការវិលជុំ។
5. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺទាមទារអតិបរមារហូតដល់ 250 $។
6. ប្រាក់រង្វាន់ពិសេសនេះគឺការដកប្រាក់អតិបរមារហូតដល់ 1,000$ ។
7.ការផ្តល់ជួនពិសេសនេះគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់តែហ្គេមស្លតតែប៉ុណ្ណោះ។
8. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
9. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

ស្វាគមន៍ប្រាក់រង្វាន់ហ្គេមកីឡា 100%

កីឡាដែលមានសិទ្ធិ
- លីគកំពូលអង់គ្លេស
- អេស្ប៉ាញ La Liga
- អ៊ីតាលី Serie A
- លីគកំពូលបារាំង
- UEFA ជើងឯក League
- ជើងឯកអង់គ្លេស
- អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
- UEFA អឺរ៉ុប League

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី $10 ឡើងទៅ ឥតគិតថ្លៃ 100% (វិលជុំ x15)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
$50 + $50 = $100
វិលជុំ $100 x 15 = $1,500

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិកថ្មីរបស់ PLAY681KH ប៉ុណ្ណោះ។
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះសមាជិកថ្មីទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់ដំបូង។
3. សម្រាប់ការភ្នាល់ប្រូម៉ូសិននេះគឺត្រឹមតែ HDP, O/U ប៉ុណ្ណោះ។ ហាងឆេងនៃគ្រាប់តមិនត្រូវតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 ឡើយ។
4. ការភ្នាល់ចម្រុះ & ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ និងការភ្នាល់ពិសេសនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការថែមជួននេះទេ។
5. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់ទាំងសងខាង ចាត់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលបានលុបចោល ឬការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសនៃហាងឆេងតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 (ហាងឆេងទសភាគ) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាការបាត់បង់ការភ្នាល់នេះ។
6. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺទាមទារអតិបរមារហូតដល់ $250។
7. ដើម្បីទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះគឺការដកប្រាក់អតិបរមារហូតដល់ $1,000។
8. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់តែហ្គេមកីឡាតែប៉ុណ្ណោះ។
9. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
10. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

សាច់ប្រាក់សងវិញ 50% សម្រាប់ហ្គេមកីឡា

កីឡាដែលមានសិទ្ធិ ការភ្នាល់អប្បបរមាដែលត្រូវការ
 • លីគកំពូលអង់គ្លេស
 • អេស្ប៉ាញ La Liga
 • អ៊ីតាលី Serie A
 • បារាំង Ligue 1
 • UEFA ជើងឯកលីក
 • ជើងឯកអង់គ្លេស
 • អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga
 • UEFA Europe League
$10 រឺខ្ពស់ជាងនេះ។

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះតែសមាជិក PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ។
2. សមាជិកត្រូវភ្នាល់មុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្តើម (មុនការប្រកួត) ការប្រកួតដែលកំពុងដំណើរការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។
3. 50% សាច់ប្រាក់សងត្រឡប់មកវិញមានសុពលភាពសម្រាប់ការប្រកួតចាញ់លើកដំបូង (ផ្អែកលើកំណត់ហេតុហ្គេម) នៃថ្ងៃ។
4. PLAY681 នឹងសង 50% សាច់ប្រាក់មកវិញសម្រាប់ចំនួនភ្នាល់ដំបូងដែល
ឧទាហរណ៍៖
ការប្រកួត៖ Liverpool vs Chelsea
លទ្ធផល៖ Liverpool (ភាគហ៊ុន $10 Chelsea)
បង់ 50% សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ = 5 ដុល្លារ
5. សម្រាប់ការភ្នាល់ប្រូម៉ូសិននេះគឺមានតែ HDP & O/U ប៉ុណ្ណោះ។ ហាងឆេងនៃគ្រាប់តមិនត្រូវតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 ឡើយ។
6. ក្នុងរប្រកួតដំបូងដែលបង្ហាញ ឈ្នះ ស្មើ ឈ្នះពាក់កណ្តាល និងចាញ់ពាក់កណ្តាល មិនអាចទាមទារសាច់ប្រាក់ 50% នេះត្រឡប់មកវិញបានទេ។
7. ការភ្នាល់ចម្រុះពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 និងការភ្នាល់ពិសេសនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះទេ។
8. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់ទាំងសងខាង ចាត់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលបានលុបចោល ឬការភ្នាល់ដែលមានជម្រើសនៃហាងឆេងតិចជាង 0.75 ឬ 1.75 (ហាងឆេងទសភាគ) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាការបាត់បង់ការភ្នាល់នេះទេ។
9. ការទាមទារសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 500 ដុល្លារ តម្រូវការបង្វិលជុំ x3 ដង និងការដកអតិបរមា x3 ដង។
10. Play681KH ចំនួនភ្នាល់អតិបរមាគឺ $1000 ក្នុងមួយភ្នាល់ម្តង
11. ការផ្សព្វផ្សាយនេះមិនអាចទាមទារជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ផ្សេងទៀតបានទេ
12. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
13. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិ 50%

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖
តម្រូវការប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមារបស់មិត្តភ័ក្ដិ $10 ឡើងទៅ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 50% (វិលជុំ x3)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
មិត្តភ័ក្តិដាក់ប្រាក់ដំបូង $10
អ្នកណែនាំ - $5 x 3 វិលជុំ = $15

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត៖

1. ការផ្តល់ជូននេះមានសិទ្ធិសម្រាប់សមាជិក PLAY681KH ដែលមានស្រាប់ទាំងអស់ ដែលណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេឱ្យចូលរួម PLAY681KH ។
2. PLAY681KH នឹងផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ 50% សម្រាប់អ្នកលេងដែលណែនាំមិត្តភក្តិ។
3. ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយនឹងការភ្នាល់ ហ្គេមកីឡាចម្រុះ ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 កីឡានិម្មិត P2P នឹងហ្គេមបាញ់ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។
4. ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះគឺអាចផ្តល់ជួនរហូតដល់ 50 ដុល្លារ។
5. ប្រាក់រង្វាន់ 50% ត្រូវបានតម្រូវតាមតម្រូវការបង្វិលជុំ x3 មុនពេលការដកប្រាក់ណាមួយ និងការដកអតិបរមា 100$.
6. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានលើសពី 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់។
7. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

មើល​បន្ថែម​ទៀត
×
ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចុះតម្លៃ

ចំនួនប្រាក់បញ្ញើបាត់បង់ប្រចាំថ្ងែ
អតិបរមា $50 និងខ្ពស់ជាង = 5% (តម្រូវការវិលជុំ x8)

ឧទាហរណ៍នៃការវិលជុំ៖
$50 x 5% = $2.5
2.5 x 8 វិលជុំ = $20

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

1. ប្រូម៉ូសិននេះមានសម្រាប់តែសមាជិក PLAY681KHប៉ុណ្ណោះ
2. ប្រាក់រង្វាន់សង្គ្រោះប្រចាំថ្ងែត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើការបាត់បង់សរុបប្រចាំថ្ងែរបស់អ្នកលេង PLAY681KH
3. ប្រាក់រង្វាន់សង្គ្រោះនឹងកាត់ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់ទាំងអស់ និងឥណទានឥតគិតថ្លៃដែលបានទាមទារ
4. ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចអនុវត្តបានទេ សម្រាប់ការទិញរង្វាន់ហ្គេមឥតគិតថ្លៃណាមួយឡើយនឹងការភ្នាល់ ហ្គេមកីឡាចម្រុះ ពិន្ទុត្រឹមត្រូវ 1x2 កីឡានិម្មិត P2P នឹងហ្គេមបាញ់ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ។
5. ប្រាក់រង្វាន់សង្គ្រោះនេះគឺជាការទាមទារអតិបរមារហូតដល់ 1000 ដុល្លារ
6. Play681KH ចំនួនភ្នាល់អតិបរមាគឺ $2000 ក្នុងមួយភ្នាល់ម្តង
7. មានតែអាសយដ្ឋាន I.P 1 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះ ប្រសិនបើចាប់បានច្រើនជាង 1 អាសយដ្ឋាន I.P ការប្រើប្រាស់គណនីច្រើននឹងនាំទៅដល់ការរឹបអូសក្រេឌីតប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃទាំងអស់។ PLAY681KH បានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុក និងលុបចោលការឈ្នះទាំងអស់
8. PLAY681KH មានសិទ្ធិកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន